Archive

április 2015

Browsing

Magasra tör Chrome nevű böngészője reklámozásában a Google: a karácsonyi csúcsforgalomban ingyenes internet-elérhetőséget ajándékoz három légitársaság utasainak.Az akció, amelyből a Google hétfői közlése szerint tizenöt millió utas profitálhat, november 20-tól január 2-ig tart. A konszern így igyekszik a Chrome kipróbálására ösztönözni a felhasználókat. A részt vevő légitársaságok – a Delta Air Lines, a Virgin American és az Air Train – a meghatározott időszakban összesen hétszáz repülőgépen kínálnak majd internet-elérhetőséget.

Mindhárom légitársaság gépein működik WiFi-szolgáltatás, amelynek használata általában 5-13 dollárba (1100-2500 forintba) kerül. A légi WiFi-használat elterjedését azonban nemcsak a költségek gátolják, hanem a felhasználókat feltehetően az is visszatartja, hogy a fedélzeten csak bizonyos időszakokban használhatók laptopok és egyéb elektronikus készülékek.

A Google már tavaly is indított hasonló akciót a Virgin Americával közösen. A nagyágyú azonban a Delta Air Lines: ez a légitársaság az előzetes becslések szerint tizenegy millió utast szállít majd a karácsonyi szezonban.

A 2008-ban bemutatott Chrome keresővel a Google a Microsoft Internet Explore-jával és a Mozilla Firefoxával igyekszik felvenni a versenyt. A becslések szerint eddig a piac 7-12 százalékát hódította meg.

forrás: Turizmus Panoráma Bulletin

Európai Fogyasztói Központ tájékoztató szórólapjai

Légiutasok jogainak gyakorlásáról

Légiutasok jogai késés esetére

Légiutasok jogai járattörlés esetére

Légiutasok jogai a beszállás visszautasítása esetére

Gyakorlati tanácsok az utasok számára

Az áprilisban hozott, ideiglenes légtér lezárásáról szóló döntés tavasszal nagy zavart okozott Európa-szerte a turisták és az üzleti útra indultak körében egyaránt. Mindazonáltal még az ilyen rendkívüli körülmények között is alkalmazni kell a légiutasok jogairól szóló EU rendeleteket.
Az alábbiakban információkat és javaslatokat olvashat arra nézve, hogyan kell eljárni a különböző helyzetekben.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a jogai változnak attól függően, hogy üdülési csomagot váltott-e, melybe beletartozik a szállítás, a szállás és esetleg egyéb szolgáltatások, mint például az autókölcsönzés, vagy hogy e szolgáltatásokat külön-külön foglalta-e le.

1. Milyen jogokkal rendelkeznek a légiutasok járattörléskor?
Az izlandi vulkánkitörés korábban nem tapasztalt mértékben bénította meg a légi közlekedést. Mind az utasok, mind pedig a légitársaságok első és legfontosabb kérdése: milyen jogokkal rendelkeznek a légiutasok ebben a helyzetben?

A válasz világos:
1. A fogyasztóknak joga van a repülőjegy árának visszatérítéséhez vagy az átfoglaláshoz.
2. A fogyasztóknak joga van a tájékoztatásra – a légitársaságok kötelesek a fogyasztókat jogaikról és a menetrendekről tájékoztatni.
3. A fogyasztóknak joguk van az ellátáshoz – a várakozással arányos mértékű élelemhez és italhoz, telefonálási lehetőséghez, illetve, amennyiben szükséges, szálláshoz.
Az utasoknak tehát még e rendkívüli körülmények között is élnek jogaik, melyek az Európai Parlament és a Tanács 261/2004/EK rendeletében vannak lefektetve, kivéve a kártérítéshez való jogukat, amelyet nem rendkívüli körülmények esetében érvényesíthetnek.

Amennyiben törlik a járatomat, köteles a légitársaság VÁLASZTÁST biztosítani számomra az átfoglalás és a visszatérítés között?
IGEN. A fogyasztó dönti el, hogy melyik opciót választja. Fontos tudnia, hogy, AMENNYIBEN a visszatérítést választja (tehát visszakapja a repülőjegye árát), további követelése nem lehet a légitársaság felé. Ennek megfelelően nem tarthat igényt frissítőkre, ellátásra vagy szállásfoglalásra a továbbiakban.

Amennyiben a visszatérítést választom, ez azt jelenti, hogy a repülőjegy teljes árát visszakapom (adókkal és illetékekkel együtt)?
IGEN, a repülőjegy teljes árát kell visszakapnia.

Amennyiben az átfoglalást választom:
A légitársaság más közlekedési eszközökre (vonat, busz) is válthat Önnek jegyet. Ameddig Ön az átfoglalásra vár, a légitársaságnak gondoskodnia kell Önről, tehát igényt tarthat a várakozási idő hosszával arányosan ételre, italra, telefonálási lehetőségre, illetve, amennyiben a várakozás több napra elhúzódik, szállásra. Az ellátás azonban nem jogosít ruhanemű, pelenka stb. árának fedezésére. Az egyedül utazó gyermekek és a mozgáskorlátozottak ebben a helyzetben különleges ellátást vehetnek igénybe.

Tipp: Érdemes a számlát megőrizni a várakozás ideje alatt vásárolt élelemről, italról, szállodai szobáról stb., hogy azt később benyújthassa a légitársaságnak.

Ha magasabb osztályra foglal át a légitársaság, kérheti-e tőlem a különbözet megtérítését?
Előfordulhat, hogy egy légitársaság egy utast magasabb osztályon helyez el, mint amelyre a jegyet váltotta. Ilyenkor a légitársaság NEM kérheti a különbözet megfizetését. Ha az utast alacsonyabb osztályon helyezik el, mint amelyre a jegyet váltotta, akkor a különbözet visszatérítésére igényt tarthat.

Hogy jutok szálláshoz, amennyiben a várakozás több napig tart?
Szállásigényét annál a légitársaságnál kell jeleznie, amelytől a repülőjegyét vásárolta.

Kitől tudom a jegy árának visszatérítését igényelni?
Attól a légitársaságtól tudja a repülőjegye árát visszatéríteni, amelytől a jegyet vásárolta.

Mi a teendő akkor, ha a légitársaság azt közli velem, hogy a rendkívüli körülmények miatt nem élhetek jogaimmal?
Az Európai Unió hatályos jogrendszere értelmében Ön a rendkívüli körülmények esetén is élhet légiutas jogaival. Egyedül a további kártérítésre NEM tarthat igényt (tehát nem kaphat pénzbeli kompenzációt az elszenvedett kellemetlenségekért).

Mi a teendő akkor, ha a légitársaság nem ismeri el jogaimat vagy nem engedi, hogy jogaimat érvényesítsem?
Éljen panasszal. Vetessen fel jegyzőkönyvet, majd forduljon békéltető testülethez vagy bírósághoz. Panaszát eljuttathatja a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz, amely ugyan egyedi jogvitákban nem jár el, ám a szabálytalanságokat kivizsgálja és szükség esetén bírságot szab ki vagy egyéb szankcióval él. Határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén forduljon az Európai Fogyasztói Központ Magyarországhoz.

2. Mi történik akkor, ha a csomagom megsérül vagy elveszik?
A poggyász késésével, elvesztésével és károsodásával kapcsolatos esetekben a Montreáli Egyezmény irányadó.
Amikor feladja csomagját, a fuvarozó köteles minden egyes ellenőrzött poggyászát poggyász-azonosító címkével ellátni. A címke igazoló részét minden esetben meg kell kapja, mert probléma esetén ezzel tudja igazolni, hogy feladta a csomagot. Éppen ezért az azonosító címkét meg kell őrizni, mindaddig, amíg poggyászát hiánytalanul vissza nem kapja. Ha probléma adódik, akkor a probléma végső rendezéséig.
A légitársaság viseli a felelősséget az ellenőrzött poggyász megsemmisülése vagy elvesztése vagy megrongálódása miatt bekövetkezett kárért, ha a megsemmisülést, elvesztést vagy megrongálódást előidéző esemény a légi jármű fedélzetén, vagy bármely olyan időszakban történt, amely alatt az ellenőrzött poggyász a fuvarozó felügyelete alatt volt. Mindez azt jelenti, hogy a légitársaság felel a poggyászért a feladástól egészen addig, amíg vissza nem kapja azt (nem egyenlő azzal, hogy felkerül a csomagkiadó szalagra).
Mentesül a fuvarozó a felelősség alól, ha a kár a poggyász benne rejlő hibája, minősége vagy eltérése miatt következett be.
Ha a fuvarozó elismeri a poggyász elvesztését, vagy az 21 nappal azután a nap után, amelyen meg kellett volna érkeznie sem érkezett meg, az utas jogosulttá válik, hogy jogait érvényesítse.
Kár esetén az utas a kár észlelését követően haladéktalanul, de legkésőbb az átvételtől számított 7 napon belül írásban nyújthat be panaszt a fuvarozónál. Ha a reptéren észreveszi a csomag sérülését vagy csomagja nem érkezik meg, ezt célszerű azonnal jelezni és jegyzőkönyvet felvetetni. A jegyzőkönyv felvételét követően utas küldje meg annak másolatát, valamint írásbeli bejelentését közvetlenül a légitársaságnak is. Ha a sérülést a repülőtéren nem veszi észre, az átvételtől számított 7 napon belül akkor is lehetősége van panaszt benyújtani. Fontos hangsúlyozni, hogy a panasz benyújtásának elmaradása kizárja a későbbi jogérvényesítés lehetőségét.
Speciális és érdekes helyzetet eredményezhet, ha a csomag nem veszik el „csak” késik. A légitársaság viseli a felelősséget azért a kárért, amelyet a poggyász késedelme okozott, kivéve, ha minden ésszerűen szükségessé váló lépést megtett a kármegelőzés érdekében, vagy azt bizonyítja, hogy lehetetlen volt, hogy ilyen lépéseket tegyenek.

FONTOS:
Poggyász fuvarozásakor a fuvarozó felelőssége megsemmisülés, elvesztés, megrongálódás vagy késedelem esetére minden egyes utassal szemben 1000 SDR ( 1 SDR = kb. 1,18 euró ) összegre korlátozott, kivéve, ha az utas, amikor az a poggyászt a fuvarozónak átadta, külön kiszolgáltatási érdekbevallást tett, és az ezért felszámított esetleges pótdíjat megfizette.

3. Autót béreltem a tervezett úti célom helyén. Azt terveztem, hogy az autót a repülőtéren veszem fel. A légtérzár viszont megakadályozta, hogy elutazzak és felvegyem a kocsit – mit tudok tenni?
a) Értesítse az autókölcsönzőt olyan gyorsan, amilyen gyorsan csak lehetséges, ha lehet írásban.
b) Minden kapcsolódó dokumentumot gyűjtsön össze, ami igazolja, hogy miért nem tudta elérni a tervezett úti célját.
c) Ha előre fizetett, akkor esetleg kérheti a visszafizetést váratlan körülményekre hivatkozva. Ez mindazonáltal az adott szerződés általános szerződési feltételeitől, valamint a szerződésre érvényes jogszabályoktól függ.
d) Ha nem fizetett előre, akkor egy kérvényt kell írni a bérlés törlésére vonatkozólag, a váratlan körülményekre (légtérzár) alapozva. A törlés feltételei mindazonáltal az adott szerződés általános szerződési feltételeitől, valamint a szerződésre érvényes jogszabályoktól függ.
e) Ellenőrizze, hogy a biztosítási szerződése alkalmazható-e erre az esetre.

Ha az autóbérlés egy külön szerződés tárgyát képezi, tehát nem az utazási csomag része, ilyen körülmények esetén nincsenek EU jogszabályok a bérleti szerződéstől való elállásra. A törvényes következmények mindazonáltal függnek az adott szerződés általános szerződési feltételeitől, valamint a szerződésre érvényes jogszabályoktól. Az EU jogszabályok szerint nem jogosult visszafizetésre a légitársaságtól.

4. Mi történik akkor, hogyha nem tudom elérni a csatlakozást a következő közlekedési eszközre a járatom törlése miatt és ez a szolgáltatás nem része utazási csomagnak?
a) Azonnal jelentse a problémát a komp/vonat/busz társaságnak, ha lehet írásban.
b) Minden kapcsolódó dokumentumot gyűjtsön össze, ami igazolja, hogy miért nem tudta elérni a tervezett úti célját.
c) Hogyha előre fizetett, akkor kérheti a visszafizetést váratlan körülményekre alapozva. Ez mindazonáltal az adott szerződés általános szerződési feltételeitől, valamint a szerződésre érvényes jogszabályoktól függ.
d) Hogyha nem fizetett előre, akkor egy kérvényt kell írni, a komp/vonat/busz foglalásának törlésére vonatkozólag, a váratlan körülményekre (légtérzár) alapozva. A törlés feltételei mindazonáltal az adott szerződés általános szerződési feltételeitől, valamint a szerződésre érvényes jogszabályoktól függ.
e) Ellenőrizze, hogy a biztosítási szerződése alkalmazható-e erre az esetre.

Ha ez egy külön szerződés tárgya, tehát nem az utazási csomag része, ilyen körülmények esetén nincs EU jogszabály erre a szerződés felbontására. A törvényes következmények mindazonáltal függnek az adott szerződés általános szerződési feltételeitől, valamint a szerződésre érvényes jogszabályoktól. Az EU jogszabályok szerint nem jogosult visszafizetésre a légitársaságtól.

5. Mi történik akkor, ha nem érem el a repülőcsatlakozásomat, amennyiben a) egy integrált jegy keretében b) külön vásároltam a csatlakozásra a jegyet?
a) Tekintse meg az utazási csomagra vonatkozó rendelkezéseket a 6. pontban
b) Amennyiben külön vásárolta meg a repülőjegyeket, joga van:
– tájékoztatáshoz – a légitársaságok kötelesek a fogyasztókat jogaikról és a menetrendekről tájékoztatni.
– a repülőjegy árának visszatérítéséhez vagy az átfoglaláshoz,
– késés/ átfoglalás esetén az ellátáshoz,

6. Mi történik akkor, hogyha nem tudom elérni a csatlakozást a következő közlekedési eszközre a járatom törlése miatt és ez a szolgáltatás nem része az utazási csomagnak?
a) Azonnal jelentse a problémát a komp/vonat/busz társaságnak, ha lehet írásban.
b) Minden kapcsolódó dokumentumot gyűjtsön össze, ami tanúsítja, hogy miért nem tudta elérni a tervezett úti célját.
c) Hogyha előre fizetett, akkor kérheti a visszafizetést váratlan körülményekre alapozva. Ez mindazonáltal az adott szerződés általános szerződési feltételeitől, valamint a szerződésre érvényes jogszabályoktól függ.
d) Hogyha nem fizetett előre, akkor egy kérvényt kell írni, a komp/vonat/busz foglalásának törlésére vonatkozólag, a váratlan körülményekre (légtérzár) alapozva. A törlés feltételei mindazonáltal az adott szerződés általános szerződési feltételeitől, valamint a szerződésre érvényes jogszabályoktól függ.
d) Ellenőrizze, hogy a biztosítási szerződése alkalmazható-e erre az esetre.

Ha ez egy külön szerződés tárgyát képezi, pl. nem az utazási csomag része, ilyen körülmények esetén nincs EU jogszabály erre a törlésre. A törvényes következmények mindazonáltal függnek az adott szerződés általános szerződési feltételeitől, valamint a szerződésre érvényes jogszabályoktól. Az EU jogszabályok szerint nem jogosult visszafizetésre a légitársaságtól.

7. Előre megvettem, kifizettem egy koncert/opera jegyet, de nem tudtam elmenni az előadásra, mert a járatomat törölték a légtérzár miatt. Kérvényezhetem-e a visszafizetést?
a) Azonnal jelentse a problémát a koncert/előadás szervező cégnek, ha lehet írásban.
b) Minden kapcsolódó dokumentumot gyűjtsön össze, ami igazolja, hogy miért nem tudta elérni a tervezett úti célját.
c) Kérvényezze a visszatérítést váratlan körülményekre hivatkozva.

A törlés feltételei mindazonáltal az adott szerződés általános szerződési feltételeitől, valamint a szerződésre érvényes jogszabályoktól függ. Az EU jogszabályok szerint nem jogosult visszafizetésre a légitársaságtól.

8. Munkavállaló vagyok és 2 munkanapomat elvesztettem/ Szabadúszó tanácsadó vagyok és 400 embernek kellett volna előadást tartanom. Ki fog engem kompenzálni?
Egy olyan kivételes körülmény esetén, mint ez, az utas nem jogosult pénzbeli kompenzációra az EU jogszabályai szerint.

9. Lekéstem a nővérem esküvőjét a légtérzár miatt. Van bármilyen kárpótlás ilyen esetben vagy olyankor, ha elkések bármilyen más személyes eseményről (árverési nap, lakásvásárlás, válás, stb.)?
Egy olyan kivételes körülmény esetén, mint ez, az utas nem jogosult pénzbeli kompenzációra személyes veszteség esetén az EU jogszabályai szerint.

10. Én egy mozgáskorlátozott utas vagyok. Mik a jogaim?
Minden körülmények között a légitársaságoknak elsőbbséget kell biztosítani a mozgásukban korlátozottak számára és ápolóiknak vagy vakvezető kutyáiknak, akik igazoltan kísérik őket. A szolgáltatásokat, amelyekre jogosultak, biztosítani kell minél hamarabb.

11. Kihez fordulhatok a jogaimról való további tájékoztatásért?
Az Európai Unió minden tagállamában működik egy Európai Fogyasztói Központ, melyek készséggel állnak rendelkezésére.

Panaszt tehet továbbá annál a nemzeti végrehajtási szervnél, ahol az eset történt.

forrás: Európai Fogyasztói Központ Magyarország

1. Ha a járatot a légitársaság hibájából törölték, az a legjobb, ha már a kezünkben van valamilyen alternatív utazási megoldás. Nézzünk tehát még otthon utána, hogy az utazásunk napján milyen más járatokkal érkezhetünk célunkhoz. A legjobb, ha több variációt is kigyűjtünk, főleg, hogyha üzleti vagy egyéb fontos dolgok miatt a késésünk nem megengedett. Ne felejtsük el, hogy mindenki azokra a járatokra próbál meg felférni, amelyre mi is, így a gyorsaság kulcskérdés. Az eredeti indulási időpont körüli alternatívák azok, amik leginkább szóba jöhetnek, főleg ha felár nélkül akarjuk megúszni a káoszt, és szeretnénk a repülőtársaságot rábírni arra, hogy felár nélkül módosítsa a jegyünket.

2.  A diszkont vagy “fapados” légitársaságok ilyen esetben legtöbbször csak annyit vállalnak, hogy a jegy árát visszatérítik vagy az utazás időpontja ingyen megváltoztatható, de ha az új időpont nyári vagy ünnepi szezonra esik, akkor az utasnak a legtöbb esetben ki kell fizetnie a drágább jegyre a különbözetet. Ilyenkor az a leg költségkímélőbb megoldás, hogyha egy teljesen új utat foglalunk valamikor a jövőre (vagy vissza kérjük a jegy árat), és tájékozódunk más társaságok ajánlatairól.

3. Jegysásárlás előtt feltétlenül olvassuk el az apró betűs részeket is! Az elektronikus jegyeken nem feltétlenül van információ arról, hogy mi a teendő járattörlés esetén. Az Utazási Szerződést általában külön kell kinyomtatni, a jegyektől függetlenül. Ugyan minden légitársaságnak különbözőek a feltételei, a legtöbb vállalja, hogy négy órán belül helyet biztosít egy alternatív járatra. Ha ez a járat máshonnan indul, akkor az utast a társaság bérmentve szállítja a másik terminálra vagy repülőtérre. Ha az utazást nem lehetséges megoldani rövid időn belül, akkor az utas kaphat hotel kupont, vagy étkezési kupont. Az étkezési kuponokkal csak a reptéri helyeken fogyaszthatunk, ahol többnyire nagyon magasak az árak és gyermekek étkeztetésére gyakran nincs lehetőség, ezért ha kiskorúakkal utazunk, mindenképpen csomagoljunk élelmet, még rövid utak esetén is.

4. Ha csak a repülőtéren tudjuk meg, hogy a járatot törölték, azonnal telefonáljunk az utazási irodánknak vagy az adott légitársaságnak (legyenek tehát nálunk a fontos telefonszámok!). A reptéri  információs pultnál ilyen esetekben általában óriási a tömeg és lehetséges, hogy mire sorra kerülünk, a lehetőségeink jócskán lekorlátozódnak. Szemfüleseknek áll a világ, sorban állás közben nyugodtan tárcsázzuk a légitársaság információs vonalát.

5. Akármelyik repülőtársasággal is utazunk, a légitársaságnak az az érdeke, hogy a saját járataival – extra költségek nélkül – szállítsa el a hiányzó járat miatt feltorlódott utasokat, ezért a cég mindig a saját berkein belüli alternatívákat fog felkínálni nekünk. Ilyenkor jön jól, a korábban már említett otthon készített lista, vagyis ha rögtön tudjuk, hogy mikor indulnak más járatok. A repülőtársaság ugyanis nem tagadhatja meg, hogy átengedje a jegyet a konkurenciának, ha az átszállás nélkül tud helyet biztosítani vagy kevesebb várakozással, kényelmesebben tud minket eljuttatni célunkhoz.

6. Tartsuk észben, hogy ha az időjárási viszonyok miatt törlik a járatot, akkor általában semmilyen rugalmasságot nem tanúsítanak a légitársaságok. A nemzetközi társaságok és a nagy cégek általában eltekintenek az extra költségek felszámolásától, ha úgy döntünk, más időpontban repülünk inkább, mert utazásunk időpontjának megváltoztatása azt jelenti, hogy nekik kevesebb emberrel kell foglalkozni probléma esetén. Arra azonban számítanunk kell, hogy ha a célállomást is megváltoztatjuk (mondjuk célunkhoz közeli nagyvárost választjuk) akkor az átfoglalást szinte minden esetben ki kell fizetni.

7. Ha átfoglalásra kerül a sor, jól gondoljuk meg a lehetőségeinket, amikor módosítják a jegyünket, hogy az új időpont vagy útvonal rendben igazodik-e a programunkhoz, ugyanis a legtöbb társaság csak egyszer engedi meg a díjtalan változtatást. Egy elhamarkodott lépés komoly költségeket okozhat.
A légitársaságok úgy képeznek profitot, hogy a jegy ára az utazásig eltelt idő rövidségével egyenes arányban nő. Tehát minél később vesszük meg a jegyünket, az az esetek legnagyobb hányadában annál drágább. Az átfoglalásnál általában napokról, órákról van szó az utazásig, így meglepetés nélkül számoljunk vele, hogy sokkal drágább jegyárakat ajánlanak ilyen esetben, mint amennyiért az eredeti jegyet vettük.

8. Végül pedig ne bosszankodjunk, ha törlik a járatunkat! Gondoljunk arra, hogy van ennél rosszabb is. Mégpedig az, ha a járat elindul, csak éppen késik. A fapados járatoknál ez a késés akár kilenc óra is lehet, és a társaságok nem kötelesek az étkezési kuponokon kívül semmilyen kompenzációt nyújtani.

Forrás: Travelline
További hasznos információkat olvashat az EU-ban utazók fogyasztói jogairól!

Négy színpadon mintegy négyszáz író, színész, zenész, pantomimes és költő mutatja be művészetét 2011. szeptember 2-4. között a bécsi Türkenschanzparkban.
A csaknem százezer érdeklődőt vonzó rendezvényen nemcsak alkotó és közönsége talál egymásra, de a látogatóknak lehetősége van arra is, hogy megtalálják azt az élményt, amit korábban talán soha nem is kerestek.

A workshopokon ugyanis bárki kipróbálhatja a festést, dobolást, operaéneklést vagy éppen a pantomim játékot, miközben személyes élményként élheti meg a művészetet, nem pedig fogyasztóként.

A művészi produkciók sűrűjében kellemes felüdülést jelent a látogatóknak a Művészeti és Giccsvásár változatos kínálatának feltérképezése, amely a kerámiától a modellvasúton át a kőből és fából készült lakásdíszekig, ékszerekig és kiegészítőkig a teljes vertikumot lefedi.

A 2004 óta megrendezett fesztiválra a belépés ingyenes.

forrás: Turizmus Panoráma Bulletin

0
Késve érkező csomagok

A késve érkező csomagok nagy többsége az átszállásoknál keveredik el, illetve nem éri el a csatlakozást. Előfordulhat, hogy a csomagban lévő vízipisztoly vagy elektromos fogkefe lassította le bőröndünk biztonsági átvizsgálását, és a csomag emiatt késte le gépünket. A statisztikák szerint, ha átszállunk, hozzávetőlegesen kétszer akkora esélyünk van poggyászunk elvesztésére, mint amikor csak egyetlen közvetlen járatot veszünk igénybe.
Bár az valóban igaz, hogy az elveszett csomagok jelentős részét 48 órán belül megtalálják, azonban a megmaradó, az összes csomag két ezrelékét jelentő, évi majdnem egymillió csomag két napnál többet késik, vagy örökre eltűnik.

A légitársaság a leírás alapján kezd a keresésbe. Az elveszett poggyász pultnál megadott adatokat rögzítik a ‘Worldtracer‘ elnevezésű informatikai rendszerben, amelyhez a világ szinte valamennyi légitársasága és repülőtere hozzáfér. Ebben a rendszerben nemcsak a jegyzőkönyvek tartalmát tartják nyilván, hanem a repülőtereken a szalagon maradt, gazdátlan csomagok leírásait, adatait is. Így a ‘Worldtracer‘ segítségével egy globális kirakós játék kezdődik, ahol az egyes repülőtereken dolgozók ismerik a bőrönd tartózkodási helyét vagy az utas által adott leírást, majd ezeket összepárosítják. A keresésben a legnagyobb segítség a poggyászazonosító címkén feltüntetett azonosító kód, amivel egyértelműen kiderülhet, hogy Miamiba várt csomagunk már egy ideje New Yorkban árválkodik, vagy éppen most gyűjtik be a szalagról a Buenos Aires-i repülőtér dolgozói.
Ha az azonosító kóddal baj van, mert esetleg elvesztettük a poggyászellenőrző szelvényünket, netán a bőrönd fogantyújáról szakadt le a címke, akkor segíthet a nevünk és a címünk, amit jó esetben ráakasztottunk egy bilétán a bőröndre. Amennyiben még így sincs meg a csomagunk, akkor marad a bőrönd mérete és külseje szerinti keresés, végül pedig, ha úgy alakul, a tartalom alapján is megpróbálhatják az azonosítást. De mi történik, ha így sem találnak gazdát egy szép nagy, szürke műanyag bőröndnek mondjuk Párizsban, amit Mexikóba indulván mi adtunk fel Budapesten? Van-e még egyáltalán esélyünk, hogy viszontláthassuk legfontosabb értékeinket?

Elveszett és sérült csomagok

Fontos tudni, hogy az úgynevezett Montreali Egyezmény előírja, hogy az elveszett és sérült poggyászokra vonatkozóan milyen kártérítési kötelezettségük van a légitársaságoknak. Erről érdemes még az utazás előtt tájékozódni a légitárasaság honlapján.
Ha egy csomagnak 90 nap elteltével sem találják meg a tulajdonosát, végleg elveszett poggyász válik belőle. A korábban említett számok alapján ez minden 1000 feladott bőröndnél csupán kettőre igaz. Ez a két csomag – bármennyire is meglepőnek hangzik első hallásra – egy boltba kerül. Az Egyesült Államok egyik déli államában, Alabama északi részén található egy város, Scottsboro, ahol Unclaimed Baggage Center (‘Gazdátlan Csomagok Központja’) néven működik egy vállalkozás, ami egyszerűen megveszi a légitársaságoktól az ilyen, gazdátlanul maradó csomagokat.

forrás: Utasbiztositas.hu

 

0
A szűrők segítségével megtekintheti, hogy az elmúlt időszak repülőjegy kereséseiből összegyűjtött statisztikák alapján milyen úticélok érhetőek el adott ár intervallumon belül egy-egy dátum intervallumban. A térképen mindig a feltételeknek megfelelő legjobb 100 repülőjegy ajánlat célpontjai jelennek meg, az egyes pontoknál pedig látható, hogy milyen áron milyen és időpontokkal végzett keresés adta a legolcsóbb árat.

Próbálja ki, s lehet, hogy meglepődik, vagy épp egy jó ötletet kap, hogy merre utazhatna el!

{{_gmap type=flight_closer }}

Fontos, hogy a statisztikák és a megjelenített árak mindig az elmúlt időszak keresései alapján jönnek létre. Az aktuálisan foglalható repülőjegy árak az elérhető helyek függvényében folyamatosan változnak. Friss adatokat mindig a Repülőjegy kereső segítségével kaphat.
 

Egy kellemes utazás hangulatát is könnyedén elronthatja egy váratlan baleset, egy ellopott pénztárca, vagy egy eltűnt csomag. Ilyen esetekben az utasbiztosítás jól jöhet: bár a bosszús perceket nem hozza helyre, de az anyagi károkat megtéríti. A kérdés, hogyan lehet kiválasztani a legmegfelelőbb utasbiztosítást?

Az emberek nagy része felesleges pénzkidobásnak tartja az utasbiztosítás kötését, gondolván, úgy sem lesz semmi baj, nem lesz rá szüksége. Talán az esetek nagy részében valóban nincs is szükség baleset- vagy poggyászbiztosításra, de érdemes mérlegelni, mennyibe is kerülne, egy hirtelen jött fogfájás kezeltetése, vagy egy váratlan sportbaleset kórházi ellátása külföldön, hiszen biztosítás nélkül az ilyen kezelések komoly összegekre rúghatnak. Ha pedig véletlenül ellopják valamely vagyontárgyunkat, biztosítással legalább a kárunk egy része megtérülhet.

Érdemes végig gondolni, hogy a biztosítás díja a kárnak vagy váratlan kiadásnak csak egy kis részét teszi ki, amiért aztán nyugodtan, plusz biztonságérzettel vághatunk neki az útnak.
Olyan távoli országokba való utazáskor, ahol az európai szervezet nehezen alkalmazkodik a helyi körülményekhez, mindenképpen javasolt az egészségbiztosítás megkötése. Ha olyan országba készülünk, ahol előreláthatólag nagyobb eséllyel lesz szükségünk valamely orvosi szolgáltatásra , érdemes magasabb limitösszegű biztosítást kötni.

A különböző biztosítók a minimális szolgáltatást nyújtó ajánlatoktól a nagyon drága, több szempontból védelmet nyújtó változatokig rengeteg féle biztosítási csomaggal az utazók rendelkezésére állnak. Érdemes választás előtt az Interneten tájékozódni, hogy melyik biztosítással kapcsolatosan milyenek a tapasztalatok, illetve mindig az úticélhoz, a poggyászok jellegéhez és tartalmához, illetve az utazás során tervezett tevékenységhez mérten választani. Így például az extrém sport (pl. síelés, snowboard, rafting, hegymászás, stb.) kedvelőire nem a hagyományos biztosítási típusok vonatkoznak, nekik érdemes a speciális csomagok közül választani, ami nem csak a baleset-biztosítást foglalja magában, de kiterjed a különleges sportszerekre és a különleges mentésekre is. Az alap biztosítási csomagokról elmondható, hogy általában tartalmazzák az egészségügyi segítség nyújtást, a sürgősségi betegbiztosítást, baleset biztosítást, poggyászbiztosítást, az utazási segítség nyújtást (pl.: telefon költség megtérítése), a jogvédelmet, ami fedezi egy ügyvéd segítségének költségeit, illetve a felelősségbiztosítást.

Manapság egyre jellemzőbb, hogy – az utazás jellegétől függően – drága laptoppal, fényképezőgéppel, kamerával vág neki az ember az utazásnak, ezért még a biztosítás megkötése előtt érdemes utána járni, hogy az adott biztosítás védelme kiterjed-e ezekre a tárgyakra, és ha igen, milyen összeghatárig. Lehetőség van a bérlet típusú biztosítások megkötésére is, melyek az utazási szokásoktól függően, egy hosszabb, vagy több rövidebb utat fedeznek. Autós utazás esetén pedig nem szabad megfeledkezni a kiegészítő autóbiztosítás megkötéséről sem.

Közvetlenül indulás előtt sem késő!

Előfordulhat, hogy az utazás előtti pillanatokban jut már csak idő az elővigyázatosságra, így az utasbiztosítás megkötésére is. Sosem késő! Az Internet nyújtotta lehetőségeken keresztül ma már a reptereken, pályaudvarokon vagy kényelmesen, otthon, még akár éjszaka is köthetünk biztosítást.
 

Sajnos egyre gyakrabban hallani kényszerleszállást végrehajtó repülőgépekről, ezért összegyűjtöttünk néhány tanácsot, amivel növelhetjük túlélési esélyeinket. Nem árt tudni, a kényszerleszállás nem lezuhanás és igenis jó esélyünk van arra, hogy baj nélkül megússzuk a landolást.

Annak ellenére, hogy a statisztikák alapján a repülő az egyik legbiztonságosabb közlekedési eszköz, a legkisebb meghibásodásnak is komoly következményei vannak. Éppen ezért szigorú biztonsági előírások és folyamatos műszeres ellenőrzés vigyáz az utasokra és a legkisebb gyanús jelre is megszakíthatják egy repülő útját. Az esetek többségében ilyenkor visszafordítják vagy a legközelebbi repülőtérre irányítják a járatot, ahol az gond nélkül landolhat, hogy ellenőrizzék és kijavítsák a hibát. Ilyenkor a kényszerleszállás csak egy izgalmas utazási élmény, ha azonban súlyosabb meghibásodás történik vagy nem jut el a gép egy leszállópályáig, akkor komoly a baj.

Mit tehetünk, hogy jó eséllyel túléljünk vagy nagyobb sérülések nélkül megússzunk egy rázósabb kényszerleszállást vagy egy repülőgép balesetet?

   1. Először is higgyünk a statisztikáknak! A Popular Mechanics feldolgozta azoknak az 1971 óta történt amerikai repülőszerencsétlenségek adatait, amelyeknél voltak túlélők. Ezek alapján egyértelműen megállapítható, hogy minél hátrébb ülünk, annál jobbak az esélyeink. A gép elején található First Class (Első osztály) vagy Business Class utasainak mindössze 49% élte túl a baleseteket, míg a gép farokrészében 69% volt ez az arány. Ha tehát elviselünk egy kis kényelmetlenséget és választhatunk a helyek közül, akkor érdemes a hátsó sorokba kérni a jegyet. Arról is készült kimutatás, hogy a túlélők általában nem ültek 7 sornál messzebb egy kijárattól, így ezt is figyelembe vehetjük ülésünk meghatározásánál.

   2. Szintén az elővigyázatossági körbe tartozik, hogy a repüléshez viseljünk kényelmes, természetes anyagból készült ruházatot, mivel a szintetikus anyagok elolvadhatnak. A hosszú szoknya és nadrág védelmet nyújthat tűz esetén és hasznos lehet, ha csúszdán keresztül kell elhagyni a gépet. Viseljük olyan lábbelit, aminek nem magas a sarka, hogy minél gyorsabban mozoghassunk. Vegyünk figyelembe minden kézipoggyászra vonatkozó szabályt és amennyiben lehetséges, inkább döntsünk a csomagok feladása mellett.

   3. Figyeljünk oda a felszállás előtti eligazításkor és olvassuk el a biztonsági ismertető leírást még akkor is, ha rutinos utazók vagyunk. A repülők nem azonos méretűek, éppen ezért a vészhelyzeti teendők is különböznek. Legyünk felkészültek azáltal, hogy elképzeljük, hogyan fogunk viselkedni egy kényszerleszállás esetén. Nézzünk körbe, hogy hol vannak vészkijáratok és válasszuk ki a hozzánk legközelebb lévőt. Számoljuk meg a köztünk és a kijárat között lévő üléseket arra az esetre, ha sötétben kellene megkeresni a vészkijáratot.

   4. Repülés alatt tartsuk bekapcsolva az övet, még akkor is, amikor erre nem figyelmeztetnek. Az a kis kényelmetlenség hasznunkra válhat, ha légörvények megdobják a gépet. Becsatolás nélkül könnyen kieshetünk az ülésünkből, ami komoly, esetleg halálos sérülésekkel is járhat. Még felszállás előtt szánjuk rá pár másodpercet, hogy megpróbáljuk kétszer-háromszor csukott szemmel ki- és becsatolni magunkat.

   5. Szükség esetén használjuk az oxigénmaszkot már akkor is, ha még nem fújódott fel teljesen. Először mindig a saját maszkunkat helyezzük fel, utána segítsünk másoknak. Amennyiben csökken a légnyomás, hamar elfogy az oxigén, így  ha elsőnek másnak próbáljuk feladni a maszkot, időközben mi magunk elájulhatunk.

   6. A kényszerleszállás közben készüljünk fel a landolásra, vegyük fel a leszálló testtartást. Hajoljunk előre addig, amíg meg nem érintjük a lábunkat vagy az előttünk lévő ülést. Vegyünk le mindent, ami elmozdulhat, még a szemüveget is , mivel ezek a tárgyak lövedékekké válhatnak egy ütődés során. Ilyenkor az oxigénmaszkot is vegyük le és próbáljunk nyugodtan lélegezni.

   7. A landolás vagy rosszabb esetben a becsapódás után azonnal hagyjuk el a gépet, de először az ablakon kinézve győződjünk meg arról, hogy a kijáraton keresztül meg tudjuk-e ezt tenni. Ha ebben tűz vagy bármi más akadályoz minket, másik kijáratot kell keresnünk.

   8. Ha tűz van a repülőgépen, takarjuk el a arcunkat egy nedves anyagdarabbal. Maradjunk alacsonyan, a füst alatt, gyorsan közelítsük meg a kijáratot, hiszen a kabinban nagyon gyorsan elterjed a füst, amit belélegezve akár meg is fulladhatunk.

   9. A gép elhagyásakor az esetleges pánik ellenére próbáljuk betartani a személyzet utasításait. Ők pontosan tudják, hogyan lehet 90 másodperc alatt kiüríteni a teljes repülőgépet, így náluk jobban senki sem tudja, mik a teendők. Ha csúszdán kell elhagyni a gépet, akkor abba úgy ugorjunk bele, hogy a hátunk érje a csúszdát, lábunk lefele legyen, és a karunkat kulcsoljuk össze a mellünk előtt. Ha vízbe érkezett a gép, akkor vegyük fel a mentőmellényt, hagyjuk el a gépet és csak ha már kellően eltávolodtunk, akkor aktiváljuk a mellényt felfújó szerkezetet.

  10. Igyekezzünk legalább 200-300 méterre eltávolodni a géptől. Ha lehet, akkor abba az irányba menjünk, amerről a szél fúj, így nem felénk fog szállni a füst és egy esetleges robbanásnál is kevésbé vagyunk veszélynek kitéve. Hiába jut eszünkbe, hogy bármilyen fontos dolgot a gépen hagytunk, semmilyen esetben se menjünk vissza a roncshoz, mert bármikor bekövetkezhet egy robbanás.

Persze stresszhelyzetben nehéz betartani ezeket a tanácsokat és remélhetőleg sohasem lesz rájuk szükség, de talán a most olvasottak önkéntelenül is eszükbe jutnak egy kényszerleszállás során.

Forrás: Travelline
 

További hasznos információk az Ismertetők menüpontban!

 

0
A Ryanair ambiciózus fejlődési tervei között transzatlanti járatok indítása is szerepel 5 éven belül. A Ryanair szóvivője szerint az európai és az amerikai utasok egyaránt szeretnének alacsony költséggel eljutni egyik kontinensről a másikra és a légitársaság növekedesének következő, logikus lépése lehetne a járatok elindítása.

A tervek között szerepel, hogy egy irányba már akár 4500 Ft -tól is lennének elérhető helyek, bár persze a fapados társaságok konstrukcióiban erre még sok egyéb költség hozzáadódhat az igénybe vett, vagy a foglaláskor kért szolgáltatásokról függően és a jegyek átlagos ára is egészen biztosan ennél magasabb lenne.

Az elmúlt időszakban több fapados társaság is próbálkozott tengerentúli járatok indításával, egyelőre kevés sikerrel a rentábilis fenntarthatóság szempontjából.

Ugyanakkor Európa legnagyobb fapados társasága más pozícióból indulhat a versenyben. A Ryanair nyilatkozata alapján a szolgáltatás elindításának egyetlen feltétele, hogy sikerül-e megfelelő gépet megfelelő áron bérelnie a cégnek.

Forrás: https://www.theguardian.com